HMS


Medarbeiderne er den viktigste ressursen for bedriften.


Derfor er bedriften opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø med fokus på trivsel og egen helse.


En god arbeidsplass, er en arbeidsplass med få eller ingen ulykker eller arbeidsrelaterte sykdommer og med god stemning blandt bedriftens ansatte.


Målet vårt er å ha færrest mulig fraværskader og ingen yrkessykdommer.


Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør AS samarbeider med Volvat Medisinske Senter for å opprettholde en god bedriftshelsetjeneste for alle ansatte.