Minde Næringspark

Kanalveien 64, gnr. 159 bnr. 256
Arkitekt: b + b arkitekt as
Hovedentreprenør Lars Jønsson AS

Bergen Prosjekt har utført alt tømmer og innredningsarbeid samt montering av vinduer og plater til fasaden som er pusset.